Chi tiết thông báo


Phòng ĐT Sau Đại học chuyển văn phòng làm việc về tòa Nhà Đa Năng
1/29/2019 8:52:59 AM

Phòng ĐT Sau Đại học chuyển văn phòng làm việc về tòa Nhà Đa Năng tầng 3 (Đối diện giảng đường G7).
HV, GV có thể đi theo đường Tôn Thất Tùng hoặc đi từ Cổng trường- G7- Nhà Đa Năng (0258.2471372)