Liên kết website
Minimize

Cán bộ phụ trách đào tạo
sau đại học tại Khoa, Viện


Khoa Cơ khí

TS. Nguyễn Văn Tường
Chức vụ: Trưởng Khoa
Điện thoại: 0911409979
Email:  tuongnv@ntu.edu.vn

Khoa Công nghệ thực phầm

PGS. TS. Nguyễn Văn Minh
Chức vụ: Bộ môn Công nghệ thực phẩm
Điện thoại: 0918010755
Email: minhnv@ntu.edu.vn

Khoa Kinh tế

TS. Nguyễn Ngoc Duy
Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Điện thoại: 0931625879
Email: nguyenngocduy@ntu.edu.vn

Viện KH&CN Khai thác TS

TS. Nguyễn Trọng Lương
Chức vụ: Phó Viện trưởng
Điện thoại: 0984150656
Email: luongnt@ntu.edu.vn

Khoa Kỹ thuật giao thông

TS. Huỳnh Văn Vũ
Chức vụ: Trưởng Khoa
Điện thoại: 0908863088
Email:  vuhv@ntu.edu.vn

Viện CN Sinh học & Môi trường

TS. Phạm Thị Minh Thu
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Điện thoại: 0349791773
Email: thuptm@ntu.edu.vn

Viện Nuôi trồng thủy sản

PGS.TS. Lê Minh Hoàng
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Điện thoại: 0905465811
Email: hoanglm@ntu.edu.vn

Khoa Công nghệ thông tin

TS. Phạm Thị Thu Thúy
Chức vụ: Trưởng Khoa
Điện thoại: 0901905679
Email:  thuthuy@ntu.edu.vn

Chi tiết thông báo


Cập nhật tên đề tài luận văn thạc sĩ sau bảo vệ đề cương Đợt 1 năm 2019 ngành Kinh tế
4/22/2019 7:35:31 AM

Học viên sau khi bảo vệ đề cương cần thực hiện các việc sau
- Học viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân chọn HKI(2018-2019) 
- Cập nhật chính xác tên đề tài (viết đúng quy định về trình bày văn bản, viết in thường, in hoa các tên địa danh, công ty...)
- In 1 cuốn đề cương có chữ ký xác nhận của GVHD và CTHĐ nộp cho khoa Kinh tế
- Cập nhật file đề cương mới lên phần mềm đào tạo đã đăng ký. 
- Học viên bảo vệ lại trong đợt 22-27/4  phải đăng ký vào phần mềm và thực hiện như trên.
- HV phải hoàn thành các công việc trên trước ngày 10/5 mới được làm QĐ Giao đề tài.
Lưu ý: HV còn nợ ngoại ngữ, nợ học phí sẽ không được giao đề tài.
https://qldt.ntu.edu.vn/quanly/detailuanvan
- Để HV nhận được email của Nhà trường gửi qua tài khoản ntu HV có thể chuyển tiếp theo hướng dẫn
- HV liên hệ với cô Hà khoa Kinh tế để cập nhật tên đề tài (0258.2471380, khoakinhte@ntu.edu.vn)