Chi tiết thông báo


Danh sách đăng ký bảo vệ Đề cương luận văn thạc sĩ Đợt 1 năm 2019
5/7/2019 3:10:14 PM

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo cho học viên đăng ký tên đề tài luận văn thạc sĩ bảo vệ Đợt 1/2019 như sau:
- HV phải hoàn thành học phí, Ngoại ngữ, môn BSKT mới được xét bảo vệ đề cương.
- Những HV nợ học phí, ngoại ngữ sẽ không được phân công GVHD. 
- Để nhận được email của Nhà trường gửi HV có thể chuyển tiếp thư theo hướng dẫn
- Học viên phải hoàn thành các nội dung trên trước ngày 15/5/2019. Mọi thắc mắc HV liên hệ P ĐTSĐH: email: tiendv@ntu.edu.vn,  
Đợt đăng ký tiếp theo 01-30/7/2019.
Danh sách đăng ký xem tại đây