Liên kết website
Minimize

Cán bộ phụ trách đào tạo
sau đại học tại Khoa, Viện


Khoa Cơ khí

TS. Nguyễn Văn Tường
Chức vụ: Trưởng Khoa
Điện thoại: 0911409979
Email:  tuongnv@ntu.edu.vn

Khoa Công nghệ thực phầm

PGS. TS. Nguyễn Văn Minh
Chức vụ: Bộ môn Công nghệ thực phẩm
Điện thoại: 0918010755
Email: minhnv@ntu.edu.vn

Khoa Kinh tế

TS. Nguyễn Ngoc Duy
Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Điện thoại: 0931625879
Email: nguyenngocduy@ntu.edu.vn

Viện KH&CN Khai thác TS

TS. Nguyễn Trọng Lương
Chức vụ: Phó Viện trưởng
Điện thoại: 0984150656
Email: luongnt@ntu.edu.vn

Khoa Kỹ thuật giao thông

TS. Huỳnh Văn Vũ
Chức vụ: Trưởng Khoa
Điện thoại: 0908863088
Email:  vuhv@ntu.edu.vn

Viện CN Sinh học & Môi trường

TS. Phạm Thị Minh Thu
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Điện thoại: 0349791773
Email: thuptm@ntu.edu.vn

Viện Nuôi trồng thủy sản

PGS.TS. Lê Minh Hoàng
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Điện thoại: 0905465811
Email: hoanglm@ntu.edu.vn

Khoa Công nghệ thông tin

TS. Phạm Thị Thu Thúy
Chức vụ: Trưởng Khoa
Điện thoại: 0901905679
Email:  thuthuy@ntu.edu.vn

Chi tiết thông báo


Danh sách đăng ký bảo vệ Đề cương luận văn thạc sĩ Đợt 1 năm 2019
5/7/2019 3:10:14 PM

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo cho học viên đăng ký tên đề tài luận văn thạc sĩ bảo vệ Đợt 1/2019 như sau:
- HV phải hoàn thành học phí, Ngoại ngữ, môn BSKT mới được xét bảo vệ đề cương.
- Những HV nợ học phí, ngoại ngữ sẽ không được phân công GVHD. 
- Để nhận được email của Nhà trường gửi HV có thể chuyển tiếp thư theo hướng dẫn
- Học viên phải hoàn thành các nội dung trên trước ngày 15/5/2019. Mọi thắc mắc HV liên hệ P ĐTSĐH: email: tiendv@ntu.edu.vn,  
Đợt đăng ký tiếp theo 01-30/7/2019.
Danh sách đăng ký xem tại đây