Chi tiết thông báo


Kế hoạch xét tốt nghiệp thạc sĩ quý II năm 2019
6/7/2019 11:05:06 AM

Căn cứ quy chế đào tạo thạc sĩ, học viên được xét tốt nghiệp nếu đạt các yêu cầu sau:
1. Bảo vệ luận văn đạt yêu cầu.
2. Hoàn thành nộp luận văn cho Thư viện Trường, nộp Bản câu hỏi và Bản Giải trình chỉnh sửa luận văn, Giấy Biên nhận luận văn cho P. ĐT SĐH theo quy định tại Điều 42 của Quy định 1112 (chậm nhất sau 10 kể từ  ngày bảo vệ).
3. Đóng đủ học phí toàn khóa và kinh phí bổ sung (nếu có) theo quy định của Trường.
4. Hoàn thành khảo sát chương trình đào tạo của khóa học (tại đây).
5. Đăng ký xét tốt nghiệp qua tài khoản HV tại đây
- HV đã bảo vệ năm quý IV/2018 chưa được xét tốt nghiệp phải hoàn thành nộp luận văn Thư viện để xét tốt nghiệp.
- Thời hạn xét tốt nghiệp thạc sĩ quý II/2019 là ngày 21/6/2019. Những học viên chưa nộp luận văn cho Thư viện sẽ xét tốt nghiệp vào tháng 9/2019.

Danh sách tốt nghiệp 03/7/2019 xem  tại đây, các HV còn lại chưa tốt nghiệp xem tại tài khoản HV.
- Học viên kiểm tra lại thông tin cá nhân: Họ tên, ngày sinh, ngành...để in bằng thạc sĩ.
Mọi thắc mắc HV liên hệ Phòng ĐT SĐH trước ngày 03/7/2019 (thầy Tiên, tiendv@ntu.edu.vn)