Chi tiết thông báo


Thời hạn nhận Hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ quý III là ngày 15/10/2019.
9/19/2019 8:35:57 AM

Học viên Đăng ký bảo vệ luận văn quý III/2019 qua tài khoản HV (Đăng nhập/Sinh viên- đề tài luận văn/đăng ký bảo vệ luận văn)
     Hồ sơ bảo vệ luận văn:
   1. Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ có xác nhận của Giáo viên hướng dẫn. 
       Nếu học viên do 2 GVHD phải có đủ chữ ký của cả hai GV.
   2. Quyết định giao đề tài (in trang đầu và trang có tên đề tài)
   3. Lý lịch khoa học 
   4. Luận văn (có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn trên 6 cuốn , luận văn in 2 mặt giấy A4). Luận văn trình bày theo đúng quy định 121.
    6. Nộp văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ.
    7. Hoàn thành các môn học trong chương trình đào tạo. 
    8. Nộp đĩa CD gồm có các nội dung: Thông tin học viên, QĐ giao đề tài, Luận văn, dữ liệu sơ cấp, dữ liệu thứ cấp (ghi rõ họ tên, mã số HV, khóa, chuyên ngành ở mặt ngoài đĩa CD).

    Luận văn nộp sau ngày 15/10/2019 sẽ bảo vệ vào đợt I/2020.
    Dụ kiến thời gian bảo vệ khoa Kinh tế 7,8/12 và 14,15/12/2019.
    Học viên ngành Kinh tế nộp luận văn cho thầy Tiên, ngành Kỹ thuật nộp cho cô Giang tại Phòng 301, tầng 3 - tòa Nhà Đa Năng.
     Thư viện hỗ trợ học viên chỉnh sửa, in ấn, bảo mật và nộp Luận văn thạc sĩ, hoàn thiện luận văn sau bảo vệ nộp Thư viện. xem tại đây.