Chi tiết thông báo


Danh sách nộp luận văn bảo vệ Quý IV/2019 - Ngành Kinh tế
10/23/2019 4:08:42 PM

Danh sách HV nộp luận văn bảo vệ quý IV/2019
- HV kiểm tra lại thông tin cá nhân: Họ tên, ngày sinh, ngành...
- Học viên nợ học phí không được xét bảo vệ luận văn.
- Thời gian bảo vệ dự kiến 2 tuần đầu tháng 12/2019.
- Học viên phải nộp đủ 6 cuốn có chữ ký của GVHD hạn cuối ngày 25/10/2019 mới có danh sách bảo vệ chính thức.
- Học viên không đăng ký qua phần mềm thì không xét.
- Nhà trường tiến hành kiểm tra đạo văn trên phần mềm mới nên danh sách chính thức sẽ thông báo 12/11/2019. Những HV phát hiện bị đạo văn Nhà trường sẽ gửi email riêng.
Danh sách và lịch bảo vệ cụ thể sẽ thông báo trên website trước 10 ngày.
HV phản hồi thông tin về P ĐTSĐH email: tiendv@ntu.edu.vn trước ngày 25/10/2019.

Xem danh sách 07.11 xem tại đây