Chi tiết thông báo


Thông báo tổ chức lớp bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi cao học ngành Quản lý giáo dục năm 2020
1/5/2020 11:53:57 AM

Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN trân trọng thông báo: Năm 2020, Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh đào tạo các chuyên ngành thạc sĩ. Hiện nay, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đang triển khai tổ chức các lớp bổ sung kiến thức cho đối tượng dự thi cao học năm 2020. Tại Nha Trang liên hệ tại Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường ĐH Nha Trang,P. 301, tầng 3 tòa Nhà Đa Năng xem Thông báo

Thời gian nhận hồ sơ: 03/02/2020.

Xem thêm  thông báo tại:
Đại học Giáo dục - ĐH Quốc Gia Hà Nội