Về Đào tạo SĐH
Minimize
Trường Đại học Nha Trang (Trường Đại học Thủy sản trước kia) bắt đầu tuyển sinh và đào tạo sau đại học từ năm 1987. Ban đầu trường chỉ đào tạo ở trình độ tiến sĩ, đến năm 1992 mới bắt đầu đào tạo trình độ thạc sĩ.

TT

Trình độ

Ngành đào tạo

Mã số

Năm bắt đầu đào tạo

1

Tiến sĩ

Nuôi trồng thủy sản

9620301

1987

Khai thác thủy sản

9620304

1987

Công nghệ chế biến thủy sản

9540105

1992

Kỹ thuật cơ khí động lực

9520116

1992

Kỹ thuật tàu thủy

9520122

1992

Công nghệ sau thu hoach

9540104

2014

2

Thạc sĩ

Nuôi trồng thuỷ sản

8620301

1991

Khai thác thủy sản

8620304

1994

Công nghệ sinh học

8420201

2013

Công nghệ thực phẩm

8540101

2013

Công nghệ sau thu hoạch

8540104

2005

Công nghệ chế biến thủy sản

8540105

1995

Kỹ thuật cơ khí 

8520103

2010

Kỹ thuật cơ khí động lực

8520116

1991

Kỹ thuật ô tô

8520130

2018

Kỹ thuật tàu thủy

8520122

2018

Quản lý thủy sản

8620304

2018

Quản trị kinh doanh

8340101

2008

Kinh tế phát triển

8310105

2014

Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu

 

 2014

Quản lý kinh tế

8340410

 2016

Quản trị kinh doanh và Du lịch (chương trình Pháp ngữ)

 

2017Việc tuyển sinh ở trình độ tiến sĩ theo hình thức xét tuyển, trong khi đó ở trình độ thạc sĩ là thi tuyển (thí sinh phải thi 3 môn là Cơ bản (Toán), Cơ sở ngành và Ngoại ngữ). Hàng năm trường tổ chức tuyển sinh SĐH vào 2 đợt, trong đó tuyển sinh đào tiến sĩ chỉ tổ chức vào đợt 2.
Chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học hiện tại mỗi năm của Trường ĐH Nha Trang là 30 NCS và 400 học viên cao học

Giới thiệu về Trường Đại học Nha Trang trên Wikipedia

Lịch sử Trường Đại học Nha Trang (1959-2014)