Chi tiết thông báo


Thời hạn nhận Hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ Đợt 2 năm 2019 là ngày 15/7/2019.
7/5/2019 7:59:32 AM



   Học viện nộp luận văn thạc sĩ bảo vệ Đợt 2 năm 2019 đến ngày 15/7/2019. 

   - HV phải đăng ký bảo vệ luận văn qua tài khoản HV (tại đây)/Sinh viên đề tài luận văn/Đăng ký bảo vệ luận văn/ Năm học 2018-2019/Học kỳ Hè - HV đính kèm file luận văn

   Hồ sơ gồm có:
   1. Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ có xác nhận của Giáo viên hướng dẫn. 
       Nếu học viên do 2 GVHD phải có đủ chữ ký của cả hai GV.
   2. Lý lịch khoa học 
   3. Luận văn (có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn trên 6 cuốn LV đã hoàn thiện hình thức và nội dung theo quy địnhluận văn in 2 mặt giấy A4).
    4. Nộp văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ (Nếu B1 của trường nộp bản photo không công chứng).
    5. Hoàn thành các môn học trong chương trình đào tạo. 
    6. Đã đóng đầy đủ học phí và kinh phí bổ sung theo quy định.
    7. Nộp đĩa CD gồm có các nội dung: Thông tin học viên, QĐ giao đề tài, Luận văn, dữ liệu sơ cấp, dữ liệu thứ cấp (ghi rõ họ tên, mã số HV, khóa, chuyên ngành ở mặt ngoài đĩa CD).
    Nộp hồ sơ và luận văn tại Phòng ĐT Sau Đại học để kiểm tra và xác nhận (1 cuốn lưu, 5 cuốn nộp về khoa chuyên ngành).

    - Khối ngành Kinh tế HV nộp luận văn cho thầy Đặng Văn Tiên, ngành Kỹ thuật cô Hoàng Hà Giang 
     
       Thư viện hỗ trợ HV ở xa chỉnh sửa, in ấn và nộp luận văn bảo vệ và hoàn thiện sau bảo vệ, kiểm tra đạo văn. HV liên hệ cô Yến yenltt@ntu.edu.vn, 090.5903.553.