Chi tiết thông báo


Đăng ký Bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ từ ngày 01-31/7/2019
7/6/2019 8:23:20 AM

    - HV phải đăng ký bảo vệ Đề cương luận văn qua tài khoản HV (tại đây)/Sinh viên đề tài luận văn/Đăng ký bảo vệ đề cương/ Năm học 2018-2019/Học kỳ Hè.
    - Học viên không còn nợ học phí, môn BSKT, Đạt trình độ tiếng Anh mới được đăng ký bảo vệ.
    - HV khoa Kinh tế nếu đăng ký trước ngày 15/7 được bảo vệ cùng HV đăng ký Đợt 1.
    - HV liên hệ thầy Tiên: tiendv@ntu.edu.vn để được hỗ trợ đăng ký.