Chi tiết thông báo


Danh sách đăng ký Bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ Đợt II/2019
8/2/2019 3:14:38 PM

Danh sách 16HV đăng ký bảo vệ vệ đề cương luận văn thạc sĩ Đợt II/2019.
- Học viên nợ Ngoại Ngữ, môn BSKT, học phí không được bảo vệ.
- HV phản hồi thông tin về P. ĐT SĐH trước ngày 06/8/2019.
- Học viên đăng ký trước ngày 15/7/2019 đã được khoa Kinh tế phân công GVHD (xem tại đây), HV đăng ký sau nếu đủ điều kiện sẽ được phân vào đợt tiếp theo.
- Xem danh sách tại đây
- Sau khi bảo vệ xong chậm nhất sau 10 ngày HV phải cập nhật tên đề tài, Đề cương nghiên cứu mới vào phần mềm trong tài khoản học viên mới được làm QĐ giao  đề tài.