Chi tiết thông báo


Kế hoạch Bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ 8/2019 ngành Kinh tế
8/14/2019 10:46:59 AM

Khoa Kinh tế đã phân công GVHD, học viên liên hệ GVHD để làm đề cương và nộp 5 cuốn tại văn phòng khoa kinh tế 0258.2471380.
Xem tại đây
- Sau khi bảo vệ xong chậm nhất sau 10 ngày HV phải cập nhật tên đề tài, Đề cương nghiên cứu mới vào phần mềm trong tài khoản học viên mới được làm QĐ giao  đề tài.