Giới thiệu về các ngành tuyển sinh
Đóng

 Trường Đại học Nha Trang hiện tuyển sinh ở 5 ngành trình độ tiến sĩ và 13 ngành trình độ thạc sĩ:

Trình độ Tiến sĩ

1

Nuôi trồng thủy sản

2

Kỹ thuật Khai thác thủy sản

3

Công nghệ chế biến thủy sản

4

Công nghệ sau thu hoạch

5

Kỹ thuật cơ khí động lực

Trình độ thạc sĩ

1

Nuôi trồng thủy sản

2

Kỹ thuật Khai thác thủy sản

3

Công nghệ sinh học

4

Công nghệ thực phẩm

5

Công nghệ chế biến thủy sản

6

Công nghệ sau thu hoạch

7

Công nghệ thông tin

8

Kỹ thuật cơ khí

9

Kỹ thuật cơ khí động lực

10

Kinh tế nông nghiệp

11

Kinh tế phát triển

12

Quản trị kinh doanh

13

Quản lý kinh tế

14

Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu *


Ghi chú: (*) Chương trình là sự hợp tác của các trường đại học (ĐH Tromso và ĐH Bergen, Na Uy; ĐH Ruhuna, Sri Lanka) và sự kết hợp giảng dạy của các trường đại học uy tín khác (ĐH Auburn, Hoa Kỳ; ĐH Nông nghiệp Bogor, Indonesia và các trường Đại học tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương). Và giảng dạy bằng tiếng Anh do Trường Đại học Nha Trang cấp bằng. Xem thông tin tại đây.


Để biết chi tiết về thông tin tuyển sinh xem tại đây.