Liên kết website
Đóng
 Viện Nuôi trồng thủy sản

 Viện KH CN khai thác thủy sản

 Khoa Công nghệ thực phẩm

 Viện CN sinh học và Môi trường

 Khoa Cơ khí

 Khoa Kỹ thuật giao thông

 Khoa Kinh tế


 Khoa Kế toán - Tài chính


 Khoa Xây dựng

 Khoa Công nghệ thông tin

 Khoa Điện - Điện tử

 Khoa Ngoại ngữ

 Khoa Khoa học XH & Nhân văn
  
Giới thiệu về các ngành tuyển sinh
Đóng

 Trường Đại học Nha Trang hiện tuyển sinh ở 5 ngành trình độ tiến sĩ và 16 ngành trình độ thạc sĩ:


I

TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

1

Nuôi trồng thủy sản

2

Công nghệ chế biến thủy sản

3

Công nghệ sau thu hoạch

4

Khai thác thủy sản

5

Kỹ thuật tàu thủy

6

Kỹ thuật cơ khí động lực

II

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

1

Công nghệ thông tin

2

Nuôi trồng thủy sản

3

Khai thác thủy sản

4

Quản lý thủy sản

5

Công nghệ sinh học

6

Công nghệ thực phẩm

7

Công nghệ thực phẩm (Đào tạo bằng tiếng Anh)

8

Công nghệ chế biến thủy sản

9

Công nghệ sau thu hoạch

Kỹ thuật cơ khí

Chuyên ngành Kỹ thuật chế tạo

10

Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh

11

Kỹ thuật cơ khí động lực

12

Kỹ thuật ô tô

13

Kỹ thuật tàu thủy

14

Kinh tế phát triển

15

Quản trị kinh doanh

16

Quản trị kinh doanh và du lịch (Song ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp)
Để biết chi tiết về thông tin tuyển sinh xem tại đây.