Liên kết website
Đóng
 Viện Nuôi trồng thủy sản

 Viện KH CN khai thác thủy sản

 Khoa Công nghệ thực phẩm

 Viện CN sinh học và Môi trường

 Khoa Cơ khí

 Khoa Kỹ thuật giao thông

 Khoa Kinh tế


 Khoa Kế toán - Tài chính


 Khoa Xây dựng

 Khoa Công nghệ thông tin

 Khoa Điện - Điện tử

 Khoa Ngoại ngữ

 Khoa Khoa học XH & Nhân văn
  
Giới thiệu về các ngành tuyển sinh
Đóng

 Trường Đại học Nha Trang hiện tuyển sinh ở 5 ngành trình độ tiến sĩ và 13 ngành trình độ thạc sĩ:

Trình độ Tiến sĩ

1

Nuôi trồng thủy sản

2

Kỹ thuật Khai thác thủy sản

3

Công nghệ chế biến thủy sản

4

Công nghệ sau thu hoạch

5

Kỹ thuật cơ khí động lực

Trình độ thạc sĩ

1

Nuôi trồng thủy sản

2

Kỹ thuật Khai thác thủy sản

3

Công nghệ sinh học

4

Công nghệ thực phẩm

5

Công nghệ chế biến thủy sản

6

Công nghệ sau thu hoạch

7

Công nghệ thông tin

8

Kỹ thuật cơ khí

9

Kỹ thuật cơ khí động lực

10

Kinh tế nông nghiệp

11

Kinh tế phát triển

12

Quản trị kinh doanh

13

Quản lý kinh tế

14

Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu (đào tạo bằng tiếng Anh) *

 
15

 Cao học quốc tế Quản trị kinh doanh và Du lịch (Chương trình Pháp ngữ)

Ghi chú: (*) Chương trình là sự hợp tác của các trường đại học (ĐH Tromso và ĐH Bergen, Na Uy; ĐH Ruhuna, Sri Lanka) và sự kết hợp giảng dạy của các trường đại học uy tín khác (ĐH Auburn, Hoa Kỳ; ĐH Nông nghiệp Bogor, Indonesia và các trường Đại học tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương). Và giảng dạy bằng tiếng Anh do Trường Đại học Nha Trang cấp bằng. Xem thông tin tại đây.


Để biết chi tiết về thông tin tuyển sinh xem tại đây.