Lịch đánh giá luận văn thạc sĩ
Đóng
  
Quy định
Đóng

  I. GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

  A. Một số lưu ý với Học viên đăng ký bảo vệ đề cương:

  1. Học viên đăng ký bảo vệ đề cương vào các tháng 4,8,12 của năm qua tài khoản HV (xem hướng dẫn).
  2. Khoa/Viện quản lý ngành tổ chức xét duyệt đề cương (mọi vấn đề cụ thể liên hệ khoa chuyên ngành).
  3. Nộp 5 cuốn đề cương cho khoa chuyên ngành.
  4. Nộp chứng chỉ ngoại ngữ đủ điều kiện giao đề tài cho khoa Sau Đại học (thầy Tiên).  
  5. Hoàn thành các môn học Bổ sung kiến thức.
  6. Hoàn thành học phí và kinh phí bổ sung
  7. Học viên sau khi bảo vệ đề cương phải cập nhật lại tên đề tài và đính kèm file đề cương vào phần mềm đào tạo mới được Giao đề tài chính thức.

  B
  . Quy trình bảo vệ đề cương:

  1. Học viên hoàn thành đề cương có sự góp ý của GVHD.
  2. Nộp 05 cuốn đề cương/HV về VP Khoa chuyên ngành (nộp cho Thư ký khoa)
  3. Khoa/Viện chuyên ngành thành lập Hội đồng xét duyệt đề cương và học viên bảo vệ đề cương trước HĐ.
  4. Hoàn chỉnh đề cương có xác nhận của GVHD và nộp về Thư ký khoa.
  5. Sau 1 tháng bảo vệ đề cương HV liên hệ khoa chuyên ngành để nhận Quyết định giao đề tài.

  C. Quyết định giao đề tài

  - Quyết định 1467 ngày 07/12/2018,3 ngành Kinh tế (Quyết định)
  - Quyết định 901 ngày 16/8/2018, 3 ngành Kinh tế (Quyết định)
  - Quyết định 614 ngày 11/5/2018, 3 ngành Kinh tế (Quyết định)
  - Quyết định 452 ngày 26/4/2018 ngành QTKD (Quyết định)
  - Quyết định 389 ngày 11/3/2018 ngành QLKT, QTKD (Quyết định)
  - Quyết định 1364 ngày 28/12/2017 ngành Kinh tế (Quyết định)
  - Quyết định 636 ngày 18/7/2017 ngành Kinh tế (Quyết định)
  - Quyết định giao đề tài khối ngành Kinh tế 01/2017 (Quyết định).
  - Quyết định 410 ngày 28/4/2017 ngành Kinh tế (Quyết định)
  - Quyết định 447 ngày 10/5/2017 ngành Kinh tế  (Quyết định) 


  II. BẢO VỆ LUẬN VĂN

  A. Hồ sơ bảo vệ luận văn:

  1. Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ có xác nhận của Giáo viên hướng dẫn.
      Nếu học viên do 2 GVHD phải có đủ chữ ký của cả hai GV.
  2. Lý lịch khoa học 
  3. 
  Luận văn (có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn trên 6 cuốn , luận văn in 2 mặt giấy A4).
   4. Nộp văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ.
   5. Hoàn thành các môn học trong chương trình đào tạo. 
   6. Biên lai học phí đã đóng đầy đủ học phí và kinh phí bổ sung theo quy định (bản photo).
   7. Nộp đĩa CD gồm có các nội dung: Thông tin học viên, QĐ giao đề tài, Luận văn, dữ liệu sơ cấp, dữ liệu thứ cấp (ghi rõ họ tên, mã số HV, khóa, chuyên ngành ở mặt ngoài đĩa CD).
       
   Lưu ý:

     - Khoa SĐH chỉ nhận hồ sơ và luận văn khi có đủ chữ ký của cán bộ hướng dẫn trên đơn và trong luận văn. Các học viên ở xa không gửi luận văn và đơn cho khoa SĐH khi chưa có chữ ký của GVHD.
      
    B. Hoàn thiện hồ sơ bảo vệ luận văn (xem hướng dẫn)

     C. Nộp luận văn cho Thư viện Trường
    1. Chậm nhất 15 ngày sau khi bảo vệ luận văn đạt yêu cầu, học viên phải nộp cho Thư viện Trường cuốn luận văn đã được chỉnh sửa có chữ ký xác nhận của GVHD, Chủ tịch Hội đồng và Khoa Sau Đại học (theo mẫu)
    2. Luận văn được đóng bìa cứng, phần cuối được đóng kèm các văn bản (bản chính) sau:
    a. Biên bản họp Hội đồng đánh giá luận văn (có ký tên của thành viên có mặt);
    b. Bản nhận xét của 2 phản biện;
    c. Bản trả lời các câu hỏi của Hội đồng (có xác nhận của người hướng dẫn và Chủ tịch Hội đồng); 1 bản nộp cho Thư ký Hội đồng, 1 bản đóng vào cuối luận văn (Mẫu TL).
    d. Bản giải trình chỉnh sửa luận văn theo yêu cầu của Hội đồng (có xác nhận của người hướng dẫn và Chủ tịch Hội đồng);1 bản nộp cho Thư ký Hội đồng, 1 bản đóng vào cuối luận văn (Mẫu GT)
    đ. Đĩa CD chứa nội dung luận văn và trích yếu luận văn (file pdf) trình bày theo quy định của Thư viện Trường.

    Địa chỉ nộp luận văn: CV. Vũ Thị Trang, bộ phận dịch vụ thông tin, nhà TV3, ĐT: 0582.471443, giờ hành chính.