Ngoại ngữ
Đóng

Đã có điểm thi tiếng Anh B1 thi ngày 08/7/2018, học viên xem tại phần xem kết quả thi.
Thời hạn nhận đơn phúc khảo đến hết ngày 23/7/2018 tại VP Phòng ĐT SĐH.

Đã có chứng nhận tiếng Anh B1, B2 thi ngày 08/07/2018, học viên nhận tại VP Phòng ĐT SĐH.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            LỊCH THI TIẾNG ANH B1

                                                                            Ngày 08/07/2018

TT

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

1

Đọc và viết

90 phút

08h00' - 09h30’

 

G7
301, 302, 304, 305

2

Nghe hiểu

35 phút

09h30' - 10h05'

3

Nói

10-12 phút/ 1 thí sinh

13h30’ – 17h00’

 
Lưu ý: Thi sinh dự thi có mặt tại địa điểm trước 07h30' mang theo CMND để làm thủ tục dự thi.
            Chỉ được mang bút chì, tẩy (để nháp) và bút viết (để làm bài) vào phòng thi. Không làm bài thi bằng 2 màu mực.
            Nộp đơn phúc khảo chậm nhất 7 ngày tính từ ngày công bố kết quả.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KẾ HOẠCH THI TIẾNG ANH B1, B2 NĂM 2018

Đợt thi

Ngày thi

Địa điểm

Cấp độ

1

14/01/2018

Trường Đại học Nha Trang

B1, B2

2

08/04/2018

Trường Đại học Nha Trang

B1

3

08/07/2018

Trường Đại học Nha Trang

B1

4

07/10/2018

Trường Đại học Nha Trang

B1      


Ghi chú
: Tùy theo nhu cầu của học viên, Trường sẽ bố trí các đợt thi bổ sung (nếu cần).

               Học viên đăng ký dự thi tại Văn phòng Khoa Sau đại học trước ngày thi 7 ngày (Ms Thu: 0932 750 197)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đề cương ôn tập B1                        Đề cương ôn tập B2 TOPICS FOR SPEAKING TEST B1

Mẫu đơn phúc khảo điểm thi           Mẫu danh sách đăng ký thi (theo nhóm lớp)      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quy định trình độ Ngoại ngữ của học viên cao học Trường ĐH Nha Trang
Chi tiết tại Điều 25, khoản 2 của Quy định.

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 về Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Quy định công tác tổ chức thi tiếng Anh B1, B2 của trường Đại học Nha Trang

Phu luc III - KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ B1 VÀ B2 CỦA KHUNG CHÂU ÂU 

Phụ lục IV - DẠNG THỨC ĐỀ THI NGOẠI NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ B1 CỦA KHUNG CHÂU ÂU