Xem số báo danh và phòng thi
Đóng
Tìm kiếm số báo danh và phòng thi
Nhập SBD/ Họ tên:
  
Thông báo học viên cao học
Đóng
- Để nhận được TB của Nhà trường gửi qua email cá nhân HV có thể chuyển tiếp thư theo hướng dẫn.
- Phòng ĐT Sau Đại học chuyển địa điểm làm việc đến tòa Nhà Đa Năng tầng 3 (HV đi lối G7) từ tháng 1/2019.
- Danh sách dự kiến buộc thôi học HV tuyển sinh đợt I năm 2014. Thắc mắc phản hồi về P. ĐTSĐH trước 11/3/2019 (xem tại đây).
- Từ tháng 12/2018 học viên đăng ký bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ qua tài khoản HV (xem hướng dẫn)
+ HV đính kèm file đề cương theo Mẫu quy định của trường (Trường hợp HV chưa có đề cương thì file đính kèm là tên đề tài, lưu tên file: Ho ten_Mã HV). Xem hướng dẫn tại đây
+ Học viên phải cung cấp số điện thoại và email để Nhà trường liên hệ

- Báo cáo tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ quý IV năm 2018 (xem TB) Mẫu báo cáo

- Thông báo miễn học phần Triết học cao học (xem tại đây)

- Danh sách dự kiến khóa 2015 phải đóng kinh phí bảo vệ trễ năm thứ 1 (xem tại đây)
 
- Kế hoạch giao đề tài, bảo vệ luận văn và xét tốt nghiệp năm học 2018 - 2019 (xem tại đây)

 - Kế hoạch giao đề tài, bảo vệ luận văn và xét tốt nghiệp năm học 2017 - 2018 (xem tại đây)

- Kế hoạch giao đề tài, bảo vệ luận văn và xét tốt nghiệp năm học 2016 - 2017 (xem tại đây)

- Những điểm mới trong quy định đào tạo thạc sĩ năm 2014 (xem chi tiết)


Học viên cần: cần hỗ trợ về Đăng ký đề cương, nộp luận văn bảo vệ, nhận bảng điểm, lịch học, giấy chứng nhận là học viên liên hệ trước 1 ngày gặp thầy Tiên - khối ngành Kinh tế (02583 832 072) hoặc cô Giang - ngành Kỹ thuật (02582 471 372).


Biểu mẫu: Báo cáo tiến độ thực hiện luận văn của học viên (click để download)


Thông báo về việc tăng cường quản lý học tập của học viên cao học

Thư viện hỗ trợ học viên chỉnh sửa, in ấn, nộp Đề cương và Luận văn, kiểm tra đạo văn, hoàn thiện sau bảo vệ. HV liên hệ cô Lưu Thị Thái Yến theo địa chỉ: yenltt@ntu.edu.vn, 090.5903.553.