Đào tạosdhsdhsl2sl3sl4sl9
  
Liên hệ trực tuyến
Đóng
CV: Nguyễn Thị Thu Nga
Thông tin tuyển sinh SĐH
Kế hoạch đào tạo tiến sĩ

Liên hệ: 02583  832  072
 0914  217  227
ngantt@ntu.edu.vn

CV: Hoàng Hà Giang
Thông tin tuyển sinh SĐH
Luận văn thạc sĩ ngành kỹ thuật

Liên hệ: 02582  471  372
0937230661
gianghh@ntu.edu.vn

CV: Trần Thị Thu 

Kế hoạch đào tạo các lớp CH
Tiếng Anh B1,B2

Liên hệ: 02582  471  372
  0932  750  197
thutt@ntu.edu.vn

CV: Đặng Văn Tiên
 Luận văn thạc sĩ ngành kinh tế
Công tác tốt nghiệp

Liên hệ: 02583  832  072
tiendv@ntu.edu.vn
  
Luận văn - Luận án
Đóng
             
  
Video
Đóng
GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG          
                             
LỄ TỐT NGHIỆP THẠC SĨ TIẾN SĨ ĐỢT 1 2017  

LỄ TỐT NGHIỆP CAO HỌC NORHED 2017

 
  
Bài viết - Tin tức
Đóng
Lập trình ngôn ngữ tư duy
Lập trình ngôn ngữ tư duy

Neuro-Linguistic Programming, là viết tắt là NLP, hay lập trình ngôn ngữ tư duy, lập trình tư duy, lập trình tâm trí. Nó...

  
Tra cứu
Đóng
                                                    
                           Tra cứu thông tin học viên                        Tra cứu thông tin cựu học viên
                             (TKB, Lịch thi, Điểm thi)     (Thông tin học viên đã tốt nghiệp)