Đóng
  
 
Đóng
  
 
Đóng
  
Liên kết website
Đóng
 Viện Nuôi trồng thủy sản

 Viện KH CN khai thác thủy sản

 Khoa Công nghệ thực phẩm

 Viện CN sinh học và Môi trường

 Khoa Cơ khí

 Khoa Kỹ thuật giao thông

 Khoa Kinh tế


 Khoa Kế toán - Tài chính


 Khoa Xây dựng

 Khoa Công nghệ thông tin

 Khoa Điện - Điện tử

 Khoa Ngoại ngữ

 Khoa Khoa học XH & Nhân văn
  
Tuyển sinh thạc sĩ
Đóng
TUYỂN SINH ĐỢT 2 2018

- Thông báo học Bổ sung kiến thức đợt 2 2018 (dành cho thí sinh dự thi các ngành thuộc khối kinh tế)

- Danh mục ngành đúng, ngành gần, ngành phù hợp, trái ngành và môn học bổ sung kiến thức

              (Click vào ngành dự thi để xem điều kiện văn bằng và môn học bổ sung)

TT.

Ngành, chuyên ngành

đào tạo

Môn thi tuyển

Cơ sở

Cơ bản

Ngoại ngữ

1

Nuôi trồng thủy sản

Sinh lý động vật thủy sản

Toán cao cấp

Tiếng Anh

2

Kỹ thuật Khai thác thủy sản

Công nghệ chế tạo ngư cụ

3

Công nghệ sinh học

Hóa sinh học

4

Công nghệ thực phẩm

5

Công nghệ chế biến thủy sản

6

Công nghệ sau thu hoạch

7

Kỹ thuật cơ khí

Sức bền vật liệu

8

Kỹ thuật cơ khí động lực

9

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế học

10

Kinh tế phát triển

11

Quản trị kinh doanh    - Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp và môn học bổ sung ngành Công nghệ thông tin (xem tại đây)

    - Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp và môn học bổ sung ngành Quản lý kinh tế (xem tại đây)

 Lưu ý: Công báo số 643+644 ngày 04/7/2014 với các trường hợp có bằng đại học, sau đại học do nước ngoài cấp (file đính kèm)

  
Liên kết
Đóng
LIÊN KẾT TUYỂN SINH CAO HỌC 2017 - 2018

- Ngành Đo lường và đánh giá trong Giáo dục và Quản trị trường học (xem tại đây).