Tổ chức ôn tập
Đóng
  
Học bổ túc kiến thức
Đóng
  
Hỏi đáp tuyển sinh SĐH
Đóng
  
Tìm số báo danh, phòng thi
Đóng  
Tuyển sinh tiến sĩ
Đóng
TUYỂN SINH TIẾN SĨ  ĐỢT 2 - NĂM 2018

- Đề án tuyển sinh tiến sĩ năm 2018 (file đính kèm)


- Thông báo tuyển sinh tiến sĩ năm 2018 (file đính kèm)

- Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo tiến sĩ theo ngành (file đính kèm)

- Danh mục các hướng nghiên cứu có thể nhận nghiên cứu sinh năm 2018 (file đính kèm)
 
- Hồ sơ dự thi (file đính kèm)
  
Tuyển sinh thạc sĩ
Đóng
TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2018

- Lịch thi tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2018 (file đính kèm).

- Lịch ôn tập môn cơ sở (file đính kèm). Thí sinh có nhu cầu ôn tập lên đăng ký, nộp lệ phí tại Phòng ĐT Sau Đại học và nhận thẻ ôn tập 
Buổi sáng: từ 7h45-11h15
Buổi chiều: từ 13h30-17h15
Buổi tối: từ 18h30-21h00

 - Lịch học BSKT năm 2018 
+ Kinh tế Vi mô: 09-14/7/2018 
+ Kinh tế Vĩ mô: 16-21/7/2018
Phòng học: G7.203 (T2-T6: học tối; T7: học cả ngày)
Lịch thi: KT vi mô 19h00 ngày 13/8, KT vĩ mô: 19h00 14/8 Phòng thi: G7.203
Thí sinh vắng thi BSKT sẽ không đủ điều kiện dự thi tuyển sinh.


- Thông báo tuyển sinh (file đính kèm)

- Thông báo tuyển sinh thạc sĩ Quản trị kinh doanh và du lịch - chương trình quốc tế Pháp ngữ (file đính kèm)

- Thông báo tuyển sinh thạc sĩ Công nghệ thực phẩm (đào tạo bằng tiếng Anh, Dự án VliR) (file đính kèm)

- Hồ sơ tuyển sinh (file đính kèm)

- Mẫu giấy cam đoan dành cho sinh viên khóa cuối của Trường.

- Lịch ôn tập (file đính kèm)       Lưu ý: Công báo số 643+644 ngày 04/7/2014 với các trường hợp có bằng đại học, sau đại học do nước ngoài cấp (file đính kèm)
  
Liên kết
Đóng
LIÊN KẾT TUYỂN SINH CAO HỌC 2017 - 2018

- Liên kết đào tạo thạc sĩ với Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng tuyển sinh 10/2018 (xem thông báo).