Tổ chức ôn tập
Đóng
  
Học bổ túc kiến thức
Đóng
  
Hỏi đáp tuyển sinh SĐH
Đóng
  
Tìm số báo danh, phòng thi
Đóng  
Tuyển sinh thạc sĩ
Đóng
TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2019

- Thông báo tuyển sinh chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh và du lịch (song ngữ Anh-Pháp)

- Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2019 (file đính kèm)

- Lịch thi tuyển sinh sẽ dời lại vào ngày 28-29/9/2019 (file đính kèm)   


- Dạng thức đề thi và đề cương ôn tập 

- Lịch ôn tập dự thi Cao học, được bắt đầu từ ngày 19/7/2019 và đã gửi mail đến các thí sinh đăng ký.

- Danh mục ngành đúng, ngành gần, ngành phù hợp năm 2019

 - Đăng ký online (đường link: https://sinhvien.ntu.edu.vn/dkxettuyenonline). Lưu ý thí sinh bắt buộc đăng ký online, in phiếu đăng ký nộp cùng hồ sơ. Hạn cuối nhận hồ sơ ngày 15/9/2019.

- Hồ sơ tuyển sinh (file đính kèm)

- Mẫu giấy cam đoan dành cho sinh viên khóa cuối của Trường.

- Download Phiếu nhập học tại đây.

Thí sinh nộp hồ sơ tại địa chỉ:  Phòng Đào tạo Sau Đại học, Tầng 3 - Tòa nhà Đa năng, Số 09-Tôn Thất Tùng, Nha Trang.


    Lưu ý: Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành (Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, ban hành tại Quyết định số 01/VBHN-BGDĐT ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  
Tuyển sinh tiến sĩ
Đóng
TUYỂN SINH TIẾN SĨ NĂM 2019

- Đề án tuyển sinh tiến sĩ năm 2019 (file đính kèm)


- Thông báo tuyển sinh tiến sĩ năm 2019 (file đính kèm)

- Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo tiến sĩ theo ngành (file đính kèm)

- Danh mục các hướng nghiên cứu có thể nhận nghiên cứu sinh năm 2019 (file đính kèm)
 
- Hồ sơ dự thi (file đính kèm)
  
Liên kết
Đóng
LIÊN KẾT TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2019

 Phối hợp đào tạo thạc sĩ với Trường ĐH Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội ngành Quản trị trường học và Đo lường và Đánh giá trong giáo dục tuyển sinh Đợt 1/2019 (xem Thông báo)