Tin tức sự kiện
Minimize
Kỹ sư xây dựng, cán bộ kỹ thuật cần những kiến thức tối thiểu gì ?
Trong xã hội kinh tế thị trường hiện nay, không phải cứ học đại học mới có lương cao, mới làm được việc mà ngay cả khi bạn chỉ có tấm bằng trung cấp, bạn cũng có thể đạt mức lương cao… nếu bạn làm được việc sẽ có rất nhiều công ty muốn mời bạn làm việc cho họ. Vậy như thế nào thì mới là “làm được việc” và để “làm được việc” thì bạn cần biết những gì?...
Sách hướng dẫn thiết kế nhà cao tầng BTCT chống động đất
Theo TCXDVN 375:2006
Vẽ Xây dựng - Chủ đề 03: Bản vẽ Kiến trúc
1. Khái niệm chung về bản vẽ kiến trúc. 2. Các bản vẽ biểu diễn công trình (mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt). 3. Bản vẽ nhà công nghiệp. 4. Trình tự thiết lập bản vẽ kiến trúc
Vẽ Xây dựng - Chủ đề 02: Bản vẽ hiện trạng, tổng mặt bằng, mặt bằng định vị…
1. Các yêu cầu trong các loại bản vẽ hiện trạng, tổng mặt bằng, mặt bằng định vị. 2. Các phương pháp thể hiện vị trí công trình.
Vẽ Xây dựng - Chủ đề 01: Mục đích, yêu cầu của môn học Vẽ xây dựng, các loại bản vẽ trong hồ sơ thiết kế.
1. Mục đích của môn học Vẽ Xây dựng. 2. Yêu cầu của bản vẽ xây dựng. 3. Các loại bản vẽ trong hồ sơ thiết kế.