Tin tức sự kiện
Minimize

Vẽ Xây dựng - Chủ đề 01: Mục đích, yêu cầu của môn học Vẽ xây dựng, các loại bản vẽ trong hồ sơ thiết kế.

Ngày đăng: 07-11-2013 / Đăng bởi: Phạm Bá Linh
1. Mục đích của môn học Vẽ Xây dựng. 2. Yêu cầu của bản vẽ xây dựng. 3. Các loại bản vẽ trong hồ sơ thiết kế.