Tin tức sự kiện
Minimize

Vẽ Xây dựng - Chủ đề 01: Mục đích, yêu cầu của môn học Vẽ xây dựng, các loại bản vẽ trong hồ sơ thiết kế.

Ngày đăng: 07-11-2013 / Đăng bởi: Phạm Bá Linh
1. Mục đích của môn học Vẽ Xây dựng. 2. Yêu cầu của bản vẽ xây dựng. 3. Các loại bản vẽ trong hồ sơ thiết kế.
Cong ty cong nghe Nguyen Thanh