Tin tức sự kiện
Minimize

Vẽ Xây dựng - Chủ đề 02: Bản vẽ hiện trạng, tổng mặt bằng, mặt bằng định vị…

Ngày đăng: 07-11-2013 / Đăng bởi: Phạm Bá Linh
1. Các yêu cầu trong các loại bản vẽ hiện trạng, tổng mặt bằng, mặt bằng định vị. 2. Các phương pháp thể hiện vị trí công trình.
http://www.mediafire.com/view/4x218wh87yweypz/02_VXD.pdf