Tin tức sự kiện
Đóng
Vẽ Xây dựng - Chủ đề 02: Bản vẽ hiện trạng, tổng mặt bằng, mặt bằng định vị…
1. Các yêu cầu trong các loại bản vẽ hiện trạng, tổng mặt bằng, mặt bằng định vị. 2. Các phương pháp thể hiện vị trí công trình.
Phạm Bá Linh - Người duyệt: Phạm Bá Linh
Ngày đăng: 07/11/2013 11:19:34 SA
http://www.mediafire.com/view/4x218wh87yweypz/02_VXD.pdf