Tin tức sự kiện
Minimize

Vẽ Xây dựng - Chủ đề 03: Bản vẽ Kiến trúc

Ngày đăng: 07-11-2013 / Đăng bởi: Phạm Bá Linh
1. Khái niệm chung về bản vẽ kiến trúc. 2. Các bản vẽ biểu diễn công trình (mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt). 3. Bản vẽ nhà công nghiệp. 4. Trình tự thiết lập bản vẽ kiến trúc
http://www.mediafire.com/view/5xa7bkd40774exd/03_VXD.pdf