Tin tức sự kiện
Đóng
Vẽ Xây dựng - Chủ đề 03: Bản vẽ Kiến trúc
1. Khái niệm chung về bản vẽ kiến trúc. 2. Các bản vẽ biểu diễn công trình (mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt). 3. Bản vẽ nhà công nghiệp. 4. Trình tự thiết lập bản vẽ kiến trúc
Phạm Bá Linh - Người duyệt: Phạm Bá Linh
Ngày đăng: 07/11/2013 11:25:22 SA
http://www.mediafire.com/view/5xa7bkd40774exd/03_VXD.pdf