Tin tức sự kiện
Minimize
Phương pháp phân tích sơ đồ mạng lưới xã hội (Social Network Analysis) trong nâng cao quản lý các bên liên quan tại các công trình xây dựng Việt Nam
Nghiên cứu này nhằm giới thiệu phương pháp phân tích sơ đồ mạng lưới xã hội (Social Network Analysis - SNA) để cải thiện quản lý các bên liên quan tại các công trình xây dựng Việt Nam...
Phương pháp thi công khoan mở rộng đáy với cọc ly tâm có khấc
Introduction of base enlarged pre-boring method with nodular pile
Kỷ yếu Hội thảo: Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá năm học 2013-2014
Fatigue crack propagation behavior in friction stir welding of AA6063-T5: Roles of residual stress and microstructure
Bài báo của Ts. Trần Hưng Trà - Khoa Xây dựng về ứng xử lan truyền vết nứt mỏi trong hàn khuấy ma sát đã được tạp chí kỹ thuật nổi tiếng ELSEVIER đưa vào danh sách 25 bài báo tiêu biểu trong năm 2012.
Ứng dụng phần mềm FB-Pier trong thiết kế nền móng công trình
Lê Thái Sơn
Công nghệ móng Top-Base trong xử lý nền đất yếu
Bạch Văn Sỹ
Tính toán vách cứng theo tiêu chuẩn Mỹ ACI318M-08
Phạm Xuân Tùng
Kinh nghiệm kiểm định chất lượng của bê tông và cốt thép tại phòng thí nghiệm
Vũ Văn Duẩn
Ứng dụng công nghệ thi công tấm kết cấu 3D tại Việt Nam - Hồ Chí Hận
Ứng dụng phần mềm ETABS trong phân tích kết cấu nhà cao tầng
12