Tin tức sự kiện
Đóng
Phương pháp thi công khoan mở rộng đáy với cọc ly tâm có khấc
Introduction of base enlarged pre-boring method with nodular pile
Khoa Xây dựng - Người duyệt: Khoa Xây dựng
Ngày đăng: 04/07/2014 4:18:14 SA

Bài viết từ Hội thảo công nghệ cọc mới ở Việt Nam, lần 1 tại Đại học Bách khoa 

Chi tiết nội dung bài viết:  04 Homma.pdf