Tin tức sự kiện
Đóng
Hướng dẫn sử dụng phần mềm ENDNOTE X5
Đây là phần mềm của Công ty Thomson Reuters hỗ trợ việc quản lý các tài liệu tham khảo trong nghiên cứu khoa học.
Khoa Xây dựng - Người duyệt: Khoa Xây dựng
Ngày đăng: 20/03/2014 9:59:53 SA
Đây là phần mềm của Công ty Thomson Reuters hỗ trợ việc quản lý các tài liệu tham khảo trong nghiên cứu khoa học. Phiên bản X5 xây dựng năm 2011, hiện nay là phiên bản khá ổn định và sử dụng được trong nhiều hệ điều hành khác nhau của Microsoft gồm:
- Windows 7 (32/64 bit versions)
- Windows Vista
- Windows XP

Tài liệu tham khảo tải tại đây:
http://soyte.angiang.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3j3oBBLczdTEwMLdwsDA09_LxcjF38fAwNfU_2CbEdFAMTd4DQ!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/soyte/soyte/goctinhoc/endnote+x5