Chi tiết thông báo
Đóng

Thông báo: chiêu sinh các lớp chứng chỉ ngắn hạn khóa thứ 2!
02/06/2017 5:18:35 CH

Khoa Xây dựng Trường Đại học Nha Trang kết hợp với Trung tâm Khoa học Công nghệ & Tư vấn Đầu tư Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng tổ chức chiêu sinh các lớp chứng chỉ ngắn hạn khóa thứ 2.
1. Thủ tục và thời gian học:
- Đăng ký và đóng học phí giờ hành chính tại văn phòng Khoa Xây dựng, gặp cô Trang. ĐT: 01694572663
- Thời gian khai giảng: Bắt đầu vào ngày 20/6/2017.
2. Đối tượng học: Tất cả các đơn vị và cá nhân có nhu cầu. Đối tượng là sinh viên có ưu đãi đặc biệt.
3. Học phí: Tùy vào chứng chỉ học viên chọn.