Chi tiết thông báo
Đóng

Thông báo: Chiêu sinh các lớp chứng chỉ ngắn hạn khóa thứ 3!
12/10/2017 8:59:59 SA

Khoa Xây dựng Trường Đại học Nha Trang kết hợp với Trung tâm Khoa học Công nghệ & Tư vấn Đầu tư Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng tổ chức chiêu sinh các lớp chứng chỉ ngắn hạn khóa thứ 3.
1. Thủ tục và thời gian học:
- Đăng ký và đóng học phí giờ hành chính tại văn phòng Khoa Xây dựng, gặp cô Trang. ĐT: 01694572663
- Thời gian khai giảng: Sẽ thông báo sau.
2. Đối tượng học: Tất cả các đơn vị và cá nhân có nhu cầu. Đối tượng là sinh viên có ưu đãi đặc biệt.
3. Đào tạo các chứng chỉ: Thí nghiệm, phần mềm, giám sát.....và ứng dụng BIM trong thiết kế và thi công xây dựng.
4. Học phí: Tùy vào chứng chỉ học viên chọn.