Chi tiết thông báo
Minimize

Thông báo Hội thảo 1st Korea-Vietnam Joint International Symposium
1/19/2018 10:20:29 AM

Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa Khoa Xây dựng, Trường Đại học Nha Trang và Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường, Trường Đại học Quốc gia Chonnam (Chonnam National University) về việc phối hợp tổ chức Hội thảo và ký kết bản ghi nhớ hợp tác. Khoa Xây dựng đã lên kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc tế này với các nội dung cơ bản sau.

1.      Tên hội thảo: 1st Korea-Vietnam Joint International Symposium

2.      Địa điểm: Phòng họp số 3.

3.      Thời gian: Từ 14h00-17h00, ngày 22/01/2018 (thứ hai).

4.      Cơ quan tổ chức: Khoa Xây dựng

5.      Mục đích : Tăng cường hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa hai trường về lĩnh vực xây dựng.

6.      Đối tượng tham gia:

a.      Phía Việt Nam (danh sách đính kèm)

 b. Phía nước ngoài:

TT

Họ và tên

Ghi chú

1

Huh Jungwon (허정원)

Trường Đại học Quốc gia Chonnam

2

Lee Jong In (이종인)

Trường Đại học Quốc gia Chonnam

3

Lim Ho-seok (임호석)

Trường Đại học Quốc gia Chonnam

4

Ma Seung a (마승아)

Trường Đại học Quốc gia Chonnam

5

Trần Quang Huy

Trường Đại học Quốc gia Chonnam

6

Vũ Thị Tuyết Ngần

Trường Đại học Quốc gia Chonnam

7.      Nội dung cơ bản: Tổ chức Hội thảo về kết cấu xây dựng và Lễ ký kết Bản ghi nhớ về trao đổi học thuật và hợp tác nghiên cứu giữa Khoa Xây dựng, Trường Đại học Nha Trang và Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường, Trường Đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc.

8.      Chương trình dự kiến. (đính kèm)

9.      Kinh phí tổ chức: Hỗ trợ một phần từ nước ngoài.