Chi tiết thông báo
Minimize

Thông báo tuyển sinh năm 2018 Khoa Xây dựng - Trường Đại học Nha Trang
3/6/2018 5:58:45 AM

🎓Đại học Nha Trang - Khoa Xây dựng - Tuyển sinh 2018🎓
🏗 Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng
🏗 Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
☑Tổng chỉ tiêu: 120
☑Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D07
☑Thông tin chi tiết có thể xem tại đây: 
http://ntu.edu.vn/Tintuc.aspx?macd=665&matin=8680&lang=0
----------------------------------------------------------------------------------
Liên hệ tư vấn:
❓Chuyên ngành CN Kỹ thuật xây dựng: thầy Lê Thanh Cao (0988348454)
❓Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông: thầy Bạch Văn Sỹ (0983979455)
Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời và văn bản