Chi tiết thông báo
Minimize

Thông báo hội thảo Giải pháp xây dựng bền vững và INSEE Prize 2019
11/13/2018 3:11:55 PM

Thời gian: 17h45 – 18h50 ngày 14 tháng 11 năm 2018
Địa điểm: Hội trường C3, Trường Đại học Nha Trang - số 2 Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh
Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Mục đích: Hội thảo nhằm trang bị kiến thức cho sinh viên về:
- Chương trình nghiên cứu khoa học và cơ hội trải nghiệm thực tế thông qua giải thưởng
INSEE Prize 2019 và hỏi đáp liên quan đến cuộc thi.
- Các dòng sản phẩm ứng dụng trong xây dựng xanh, các công nghệ xanh liên quan đến
mảng xây dựng, giới thiệu sản phẩm Xi măng/bê tông thân thiện môi trường của công ty
INSEE.
Chương trình hội thảo

Ngoài việc gửi bài dự thi về email: insee.prize- vnm@siamcitycement.com(trước ngày 15/12/2018) thì sinh viên cần phải đăng ký vào form online: https://goo.gl/forms/KAGNrpSYfhbuqy8u2