Chi tiết thông báo
Minimize

Quyết định tốt nghiệp Đại học - Cao đẳng chính quy quý 1 năm 2020
2/24/2020 11:57:43 AM

Xin chúc mừng 17 SV Đại học các khóa 55, 56, 57 và 02 SV Cao đẳng khóa 58 của khoa Xây dựng đã tốt nghiệp theo quyết định số 140/QĐ-ĐHNT, ngày 20/2/2020 về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng hệ chính quy quý 1/ 2020.
Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo tải tại đây.

 Lưu ý: Dự kiến bằng sẽ có vào cuối tháng 3 năm 2020. Sinh viên khi nhận bằng cần mang theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu, gặp cô Dung - Chuyên viên phòng Đào tao Đại học.