Tin tức sự kiện
Minimize

TCXDVN 358:2005 - Cọc khoan nhồi: phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bê tông

Ngày đăng: 07-11-2012 / Đăng bởi: Khoa Xây dựng
Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng phương pháp xung siêu âm. Ngoài ra tiêu chuẩn còn được áp dụng cho các cấu kiện móng bê tông khác có đặc sẵn các ống đo siêu âm như: giếng chìm, tường trong đất, cọc ba-ret và các móng khối bê tông chôn trong đất.