Tin tức sự kiện
Minimize

Thông báo tình trạng các Tiêu chuẩn trong danh mục Tiêu chuẩn ngành Xây dựng đã hết hiệu lực (đợt 1)

Ngày đăng: 07-01-2014 / Đăng bởi: Đặng Quốc Mỹ
Danh sách các Tiêu chuẩn Xây dựng bị hủy bỏ hoặc bị thay thế.
Ngày 25 tháng 02 năm 2013 Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 212/QĐ-BXD về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn ngành Xây dựng (đợt 1). Tiếp đó này 28 tháng 3 năm 2013 Bộ xây dựng ra thông báo Tình trạng các tiêu chuẩn trong danh mục tiêu chuẩn ngành xây dựng đã hết hiệu lực đợt (1), trong đó nêu rõ tên các Tiêu chuẩn ngành Xây dựng bị hủy bỏ và các Tiêu chuẩn Việt Nam thay thế.
Để phục vụ nhu cầu tra cứu, Khoa Xây dựng đã tổng hợp và xin gửi đến quý đồng nghiệp cùng các em sinh viên những văn bản có liên quan, bao gồm:
Quyết định số 212/QĐ-BXD
- Thông báo ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Bộ Xây dựng

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh