Menu Bộ môn CSXD
Đóng
  
Nhân sự
Đóng

T.S. Dương Tử Tiên

- Lý lịch khoa học

- Chủ nhiệm bộ môn Cơ sở xây dựng.

- Giảng viên

- Kỹ sư Đại học Thủy Sản Nha Trang 1995 (nay là ĐH Nha Trang)

- Thạc sỹ Đại học Thủy Sản 2000 (nay là ĐH Nha Trang)
- Tiến sỹ kỹ thuật 2006 Đại học Nha Trang

- Phụ trách môn học: Ăn mòn và bảo vệ vật liệu, Vật liệu kỹ thuật, 
ma sát học, Vật liệu xây dựng

- Email: tiendt@ntu.edu.vn

ThS. Phạm Tuấn Anh

- Lý lịch khoa học

- Giảng viên

- Kỹ sư Đại học Bách khoa Hà Nội, 2007

- Thạc sỹ Đại học Ulsan, Hàn Quốc, 2011

- NCS tại Hà Lan

- Phụ trách môn học: Vật liệu kỹ thuật, Vật liệu xây dựng, Ăn mòn và bảo vệ bề mặt vật liệu.

- Email: anhpt1@ntu.edu.vn

ThS. Lê Văn Bình

- Lý lịch khoa học

- Cán bộ PTN

- Kỹ sư Đại học Thủy sản, 1992

- Thạc sỹ Đại học Thủy sản, 2005

- Phụ trách môn học: Thực hành Vật liệu kỹ thuật, Thực tập chuyên ngành xây dựng.

- Email: binhlv@ntu.edu.vn

TS. Nguyễn Thắng Xiêm

- Lý lịch khoa học

- Giảng viên 

- Kỹ sư Đại học Thủy sản Nha Trang, 2004 (nay là Đại học Nha Trang)

- Tiến sĩ Đại học Kỹ thuật Liberec, Cộng hòa Séc, 2012

- Phụ trách môn học: Vật liệu xây dựng, Vật liệu kỹ thuật, Vẽ kỹ thuật, Đồ họa vi tính

- Email: xiemnt@ntu.edu.vn

KS. Mai Nguyễn Trần Thành

- Lý lịch khoa học

- Giảng viên 

- Kỹ sư Đại học Nha Trang, 

- Phụ trách môn học: Họa hình - vẽ kỹ thuật, vẽ kỹ thuật cơ khí.

- Email: thanhmnt@ntu.edu.vn