Menu Giới thiệu
Đóng
  
Nhân sự
Đóng


Quyền Trưởng Khoa - ThS. Phạm Bá Linh


- Quyền trưởng khoa Xây dựng, kiêm Trưởng bộ môn Kỹ thuật xây dựng

- Điện thoại: 090 522 9833

- Email: phambalinh@gmail.com Phó Trưởng Khoa - TS. Nguyễn Thắng Xiêm


- Phó trưởng khoa Xây dựng

- Điện thoại: 094 456 6410

- Email: nguyenthangxiem@gmail.comThư ký Khoa. Trần Thị Trang
- Thư ký khoa Xây dựng

- Phụ trách các công việc sau:

    + Thực hiện công tác văn phòng: Thực hiện công tác văn thư của Khoa,sắp xếp và quản lý các công văn đến, công văn đi, hồ sơ tài liệu của Khoa.

    + Trực văn phòng Khoa, quản lý tài sản của văn phòng Khoa theo quy định của Trường và của Khoa.

    + Theo dõi kế hoạch giảng dạy của giảng viên trong Khoa, giảng viên thỉnh giảng của Khoa

    + Cập nhật thời khóa biểu, lịch thi, những quy định, quy chế mới dán trên bảng tin của Khoa.

     + Thông báo cho cán bộ giảng dạy những cuộc họp quan trọng của Trường và của Khoa
     
     + Và một số nhiệm vụ khác...

- Điện thoại: 016 94 57 2663

- Email: trantrangntu@gmail.com


 
Nhân sự các Bộ môn trực thuộc Khoa


- Bộ môn Kỹ thuật xây dựng
- Bộ môn Cơ sở xây dựng
- Bộ môn Cơ kỹ thuật