Liên kết đào tạo
Đóng

        

  
Nhân sự
Đóng

PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ:             02 Nguyễn Đình Chiểu – Nha Trang – Khánh Hòa
Điện thoại:       058.3831148                   Fax:        058.3831148
Email:               daotao@ntu.edu.vn

TT
Họ và tên-Chức danh-Điện thoại-Email

Hình ảnh

Nhiệm vụ
1
TS. Trần Doãn Hùng
       Trưởng Phòng
       Kiêm nhiệm giảng dạy BM. Chế tạo máy
       ĐT:  058.2220757   DĐ: 0913451713
       Email: hungtd@ntu.edu.vn1. Thực hiện chức năng và nhiệm vụ Hiệu trưởng giao
2. Lãnh đạo và quản lý chung các nhiệm vụ công tác của phòng.
3. Công tác tuyển sinh hệ chính quy ĐH, CĐ & TCCN
4. Tổ chức soạn thảo văn bản quản lý đào tạo
5. Công tác kiểm định chất lượng
6. Thông tin, tuyên truyền, quảng bá
2
ThS. Tô Văn Phương
          Phó trưởng Phòng
          Kiêm nghiệm giảng dạy BM. Hàng hải
          ĐT:  058.3831148  DĐ: 0905398699
          Email: phuongtv@ntu.edu.vn

1. Quản lý đào tạo ĐH, CĐ chính quy và TCCN.
2. Công tác tài liệu phục vụ đào tạo.
3. Phát triển Chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo ĐH, CĐ & TCCN.
4. Quản lý Website của đơn vị.

5. Tham gia giao ban công tác sinh viên.

 3  
ThS. Trần Thái Sơn
          Chuyên viên
          ĐT:  058.2220911  DĐ: 0914002920
          Email: sontt@ntu.edu.vn

1. Quản lý phôi bằng ĐH, CĐ, TCCN.
2. Hậu cần và dịch vụ: công tác đào tạo, tuyển sinh, tốt nghiệp
3. Quản lý vật tư tài sản đơn vị
4
Huỳnh Thị Tuyết Hoa
          Chuyên viên
          ĐT:  058.3831148  DĐ: 0914047146
          Email:hoahtt@ntu.edu.vn


1. Công tác tốt nghiệp ĐH, CĐ & TCCN
2. Lưu trữ văn bản tổng hợp số liệu báo cáo Bộ, Ngành.
3.Tham gia công tác tuyển sinh ĐH,CĐ & TCCN.
4. Công tác tài liệu ohục vụ đào tạo
5. Nhập dữ liệu thanh toán vượt giờ cho Giảng viên theo quy định.
5
ThS. Đỗ Văn Cao
          Chuyên viên
          ĐT:  058.3831148  DĐ: 0987174748
          Email: caodv@ntu.edu.vn

1. Quản lý Phần mềm đào tạo, tham gia công tác tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN
2. Kế hoạch đào tạo
3. Thiết kế thời khoá biểu
4. Tổ chức thiết kế lịch thi học kỳ
5. Cung cấp dữ liệu thống kê phục vụ lãnh đạo.
6
ThS. Đỗ Thị Hương
          Chuyên viên
          ĐT:  058.3831148  DĐ: 0986395994
          Email: huongdt@ntu.edu.vn
 
1. Quản lý khoa/viện: Nuôi trồng thuỷ sản, Viện KHCN Khai thác TS, Cơ khí, Ngoại ngữ, Công nghệ thông tin, Xây dựng
2. Triển khai đăng ký học phần cho SV khoa phụ trách
3. Cập nhật kết quả học tập, rèn luyện của HSSV các khoa quản lý
4. In bảng điểm cho HSSV của khoa đuợc giao
5. Nhập điều kiện tốt nghiệp cho HSSV của các ngành trong khoa quản lý.
7
Ngô Thị Thu Hạnh
          Chuyên viên
          ĐT:  058.3831148  DĐ: 0983037131
          Email: hanhntt@ntu.edu.vn


1. Quản lý khoa/viện: khoa Kinh tế, Kế toán-Tài chính, làm cơ sở thiết kế thời khoá biểu, xếp lịch thi
2. Triển khai đăng ký học phần cho SV khoa phụ trách
3. Cập nhật kết quả học tập, rèn luyện của HSSV khoa quản lý
4. In bảng điểm cho HSSV của khoa đuợc giao
5. Nhập điều kiện tốt nghiệp cho HSSV của các ngành trong khoa quản lý.
 
8
 
Vương Thị Bích Hảo
          Chuyên viên
          ĐT:  058.3831148  DĐ: 01234301770
          Email: haovtb@ntu.edu.vn

 
1. Quản lý khoa/viện: Viện CNSH - MT, Khoa CNThực phẩm, KTGiao thông, Điện - Điện tử, làm cơ sở thiết kế thời khoá biểu, xếp lịch thi
2. Triển khai đăng ký học phần cho SV khoa phụ trách
3. Cập nhật kết quả học tập, rèn luyện của HSSV khoa quản lý
4. In bảng điểm cho HSSV của khoa đuợc giao
5. Nhập điều kiện tốt nghiệp cho HSSV của các ngành trong khoa quản lý.
 9  Phan Thị Phương Dung
Chuyên viên
ĐT: 058.3831148      DĐ: 01259115959
Email: dungptp@ntu.edu.vn 
1. Quản lý đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp.
2. Trình, tiếp nhận công văn và trực điện thoại của phòng.
3. Tham gia công tác quảng bá tuyển sinh.
4. Quản lý văn phòng phẩm.

 10 Phan Quỳnh Như
Chuyên viên
ĐT: 0583831148 DĐ: 0905160301
Email: nhupq@ntu.edu.vnTập sự công tác quản lý đào tạo, bao gồm:

1. Xây dựng kế hoạch đào tạo

2. Thiết kế thời khoá biểu

3. Thiết kế lịch thi học kỳ

4. Đăng ký HP, nhập điểm, in bảng điểm…