Tìm kiếm bản điểm
Minimize
XEM DANH SÁCH ĐIỂM        
Tên học phần
+ -
Hướng dẫn tìm kiếm

  • Thông tin tìm kiếm gồm: tên học phần, tên khoa, tên lớp
  • Tên học phần, tên khoa, lớp được viết không dấu
  • Lựa chọn năm học và học kỳ của năm
  • Click vào link trong danh sách để xem chi tiết danh sách điểm
  • Ví dụ: tên học phần "khai thác thủy sản", ta có thể tìm với các từ khóa: khai thac thuy san, khai thac, thuy san
  • Ví dụ: tên học khoa "công nghệ thông tin", ta có thể tìm với các từ khóa: cong nghe thong tin, cong nghe, thong tin