Nội dung chi tiết
Đóng
Quy định đào tạo tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ 167 06/02/2017 4:19:40 CH
 Quy định này áp dụng cho tất cả các khóa. Các quy định trước đây trái với quy định này đều hủy bỏ.
Quy định xây dựng, điều chỉnh chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo 167 15/06/2014 4:04:36 CH
 Mục đích của quy định nhằm thống nhất việc xây dựng mới, điều chỉnh và cập nhật chuẩn đầu ra, chương trình đạo tạo bậc đại học và cao đẳng trường ĐH Nha Trang
Quy định tổ chức đào tạo Tiếng Anh cho Khóa 55 167 16/10/2013 2:03:41 CH
 Thông báo quy định về việc kiểm tra năng lực đầu vào và tổ chức đào tạo Tiếng Anh cho Khóa 55
Quy định đào tạo ĐH&CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (áp dụng từ HK 2, năm học 2012-2013) 167 14/03/2013 7:45:27 SA
 Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Nha Trang, ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-ĐHNT ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Nha Trang, có hiệu lực thi hành kể từ học kỳ 2 năm học 2012 - 2013.
Bộ văn bản quản lý đào tạo Trường Đại học Nha Trang 167 08/11/2012 9:12:23 CH
 Bộ văn bản quản lý đào tạo tập hợp tất cả các Quy định hiện hành liên quan đến công tác đào tạo các bậc đào tạo đại học và sau đại học; hệ đào tạo chính quy và phi chính quy trong trường Đại học Nha Trang.
Quy trình và Biểu mẫu dành cho giảng viên 167 25/10/2012 7:42:22 SA
Quy trình và Biểu mẫu dành cho sinh viên 167 02/10/2012 5:33:28 CH
Quy trình triển khai công tác tốt nghiệp 167 02/10/2012 5:28:35 CH
Quy định đào tạo Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho HSSV hệ chính quy 167 27/09/2012 2:51:47 SA
 Ngày 27 tháng 9 năm 2012, Hiệu trưởng trường Đại học Nha Trang ký Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho HSSV hệ chính quy. Nội dung chi tiết xem file đính kèm.
Quy định biên soạn, biên dịch, in ấn và phát hành tài liệu giảng dạy và học tập 167 23/09/2012 9:00:01 CH
 Ngày 16 tháng 10 năm 2008, Hiệu trưởng trường Đại học Nha Trang đã ban hành Quyết định số 918/QĐ-ĐHNT quy định vê việc biên soan, biên dịch, in ấn và phát hành tài liệu giảng dạy và học tập tại trường Đại học Nha Trang. Quyết định số 703/QĐ-ĐHNT ngày 19 tháng 6 năm 2012 quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 918/QĐ-ĐHNT.
Trang:1 - 2« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 19 tin)