Nội dung chi tiết
Minimize
Quy định quản lý tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

Phòng Đào Tạo 9/20/2012 12:18:45 AM
Ngày 20 tháng 9 năm 2012, Hiệu trưởng trường Đại học Nha Trang đã ký Quyết định ban hành Quy định về quản lý, tổ chức đào tạo trình độ đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ. Nội dung chi tiết xem file đính kèm.

Nội dung chi tiết

Các tin cùng thể loại
+ QUYẾT ĐỊNH chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ ĐH của Trường Đại học Nha Trang
+ Đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng
+ Quy chế Đào tạo ĐH và CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Từ K52)
+ Quy chế Đào tạo ĐH và CĐ hệ chính quy (K50 trở về trước)
+ Quy chế Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy