Nội dung chi tiết
Minimize
Quy chế Đào tạo ĐH và CĐ hệ chính quy (K50 trở về trước) 

Phòng Đào Tạo 4/27/2012 11:12:08 AM
Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Nội dung chi tiết

Các tin cùng thể loại
+ QUYẾT ĐỊNH chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ ĐH của Trường Đại học Nha Trang
+ Đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng
+ Quy chế Đào tạo ĐH và CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Từ K52)
+ Quy chế Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
+ Quy định quản lý tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ