Nội dung chi tiết
Đóng
Quy định đào tạo tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ Phòng Đào Tạo 06/02/2017 4:19:40 CH
 Quy định này áp dụng cho tất cả các khóa. Các quy định trước đây trái với quy định này đều hủy bỏ.
Quy định xây dựng, điều chỉnh chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Phòng Đào Tạo 15/06/2014 4:04:36 CH
 Mục đích của quy định nhằm thống nhất việc xây dựng mới, điều chỉnh và cập nhật chuẩn đầu ra, chương trình đạo tạo bậc đại học và cao đẳng trường ĐH Nha Trang
Quy định tổ chức đào tạo Tiếng Anh cho Khóa 55 Phòng Đào Tạo 16/10/2013 2:03:41 CH
 Thông báo quy định về việc kiểm tra năng lực đầu vào và tổ chức đào tạo Tiếng Anh cho Khóa 55
Quy định đào tạo ĐH&CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (áp dụng từ HK 2, năm học 2012-2013) Phòng Đào Tạo 14/03/2013 7:45:27 SA
 Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Nha Trang, ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-ĐHNT ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Nha Trang, có hiệu lực thi hành kể từ học kỳ 2 năm học 2012 - 2013.
Bộ văn bản quản lý đào tạo Trường Đại học Nha Trang Phòng Đào Tạo 08/11/2012 9:12:23 CH
 Bộ văn bản quản lý đào tạo tập hợp tất cả các Quy định hiện hành liên quan đến công tác đào tạo các bậc đào tạo đại học và sau đại học; hệ đào tạo chính quy và phi chính quy trong trường Đại học Nha Trang.
Quy định đào tạo Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho HSSV hệ chính quy Phòng Đào Tạo 27/09/2012 2:51:47 SA
 Ngày 27 tháng 9 năm 2012, Hiệu trưởng trường Đại học Nha Trang ký Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho HSSV hệ chính quy. Nội dung chi tiết xem file đính kèm.
Quy định biên soạn, biên dịch, in ấn và phát hành tài liệu giảng dạy và học tập Phòng Đào Tạo 23/09/2012 9:00:01 CH
 Ngày 16 tháng 10 năm 2008, Hiệu trưởng trường Đại học Nha Trang đã ban hành Quyết định số 918/QĐ-ĐHNT quy định vê việc biên soan, biên dịch, in ấn và phát hành tài liệu giảng dạy và học tập tại trường Đại học Nha Trang. Quyết định số 703/QĐ-ĐHNT ngày 19 tháng 6 năm 2012 quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 918/QĐ-ĐHNT.
Thông báo về việc kiểm tra năng lực Tiếng Anh đầu vào cho học sinh, sinh viên khoá 54 Phòng Đào Tạo 21/09/2012 1:07:36 SA
Quy định quản lý tổ chức đào tạo ĐH&CĐ theo hệ thống tín chỉ Phòng Đào Tạo 20/09/2012 7:20:08 CH
Quyết định 51/2011/ĐT-ĐHNT Quy định đào tạo Tiếng Pháp theo chuẩn DELF A1 và Tiếng Trung theo chuẩn HSK Phòng Đào Tạo 02/05/2012 8:44:51 SA
 Quyết định 51/2011/ĐT-ĐHNT ngày 13/01/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang v/v Quy định đào tạo Tiếng Pháp theo chuẩn DELF A1 và Tiếng Trung theo chuẩn HSK cho học sinh, sinh viên hệ chính quy (Áp dụng từ Khóa 53

Trang:1 - 2« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 12 tin)