Nội dung chi tiết
Minimize
Quy định quản lý tổ chức đào tạo ĐH&CĐ theo hệ thống tín chỉ 

Phòng Đào Tạo 9/20/2012 7:20:08 PM

Xem nội dung tại đây

Các tin cùng thể loại
+ QUYẾT ĐỊNH Giao quản lý ngành đào tạo
+ KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo cao đẳng
+ Tập hợp các văn bản của Trường Đại học Nha Trang (Đào tạo đại học, cao đẳng)
+ Quy định đào tạo đại học và cao đẳng của Trường Đại học Nha Trang. Áp dụng điểm hệ 10 từ Khóa 59 (nhập học tháng 8/2017)
+ QUYẾT ĐỊNH Quy định về phát triển tài liệu học tập của Trường Đại học Nha Trang
+ Quyết định số 612/2009/QĐ-ĐHNT Quy định Đào tạo ĐH và CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Nha Trang (Áp dụng từ Khóa 52)
+ Quyết định 51/2011/ĐT-ĐHNT Quy định đào tạo Tiếng Pháp theo chuẩn DELF A1 và Tiếng Trung theo chuẩn HSK
+ Quyết định 74/2012/QĐ-ĐHNT sửa đổi một số điều của Quy định đào tạo ĐH&CĐ ban hành theo QĐ 612/2009/QĐ-ĐHNT
+ QUYẾT ĐỊNH Quy định phân cấp quản lý, tổ chức đào tạo trình độ đại học và cao đẳng chính quy
+ Thông báo về việc kiểm tra năng lực Tiếng Anh đầu vào cho học sinh, sinh viên khoá 54
+ Quy định biên soạn, biên dịch, in ấn và phát hành tài liệu giảng dạy và học tập
+ Quy định đào tạo Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho HSSV hệ chính quy
+ Bộ văn bản quản lý đào tạo Trường Đại học Nha Trang
+ Quy định xây dựng, điều chỉnh chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo
+ Quy định đào tạo ĐH&CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (áp dụng từ HK 2, năm học 2012-2013)
+ THÔNG BÁO Chuyển đổi mã ngành và tên ngành đào tạo
+ Quy định tổ chức đào tạo Tiếng Anh cho Khóa 55
+ THÔNG BÁO Tổ chức học học tiếng Anh tăng cường
+ Quy định đào tạo tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ