Nội dung chi tiết
Minimize
Quy định đào tạo ĐH&CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (áp dụng từ HK 2, năm học 2012-2013) 

Phòng Đào Tạo 3/14/2013 7:45:27 AM
Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Nha Trang, ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-ĐHNT ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Nha Trang, có hiệu lực thi hành kể từ học kỳ 2 năm học 2012 - 2013.

Nội dung chi tiết xem tại đâyCác tin cùng thể loại
+ QUYẾT ĐỊNH Giao quản lý ngành đào tạo
+ KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo cao đẳng
+ Tập hợp các văn bản của Trường Đại học Nha Trang (Đào tạo đại học, cao đẳng)
+ Quy định đào tạo đại học và cao đẳng của Trường Đại học Nha Trang. Áp dụng điểm hệ 10 từ Khóa 59 (nhập học tháng 8/2017)
+ QUYẾT ĐỊNH Quy định về phát triển tài liệu học tập của Trường Đại học Nha Trang
+ Quyết định số 612/2009/QĐ-ĐHNT Quy định Đào tạo ĐH và CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Nha Trang (Áp dụng từ Khóa 52)
+ Quyết định 51/2011/ĐT-ĐHNT Quy định đào tạo Tiếng Pháp theo chuẩn DELF A1 và Tiếng Trung theo chuẩn HSK
+ Quyết định 74/2012/QĐ-ĐHNT sửa đổi một số điều của Quy định đào tạo ĐH&CĐ ban hành theo QĐ 612/2009/QĐ-ĐHNT
+ QUYẾT ĐỊNH Quy định phân cấp quản lý, tổ chức đào tạo trình độ đại học và cao đẳng chính quy
+ Quy định quản lý tổ chức đào tạo ĐH&CĐ theo hệ thống tín chỉ
+ Thông báo về việc kiểm tra năng lực Tiếng Anh đầu vào cho học sinh, sinh viên khoá 54
+ Quy định biên soạn, biên dịch, in ấn và phát hành tài liệu giảng dạy và học tập
+ Quy định đào tạo Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho HSSV hệ chính quy
+ Bộ văn bản quản lý đào tạo Trường Đại học Nha Trang
+ Quy định xây dựng, điều chỉnh chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo
+ THÔNG BÁO Chuyển đổi mã ngành và tên ngành đào tạo
+ Quy định tổ chức đào tạo Tiếng Anh cho Khóa 55
+ THÔNG BÁO Tổ chức học học tiếng Anh tăng cường
+ Quy định đào tạo tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ