TinBai
Đóng
KHÓA 61 (NHẬP HỌC THÁNG 7&8/2019) CHÚ Ý! Phòng Đào Tạo 20/08/2019 4:47:18 CH
 Lịch học tuần đầu tiên và các điều cần chú ý thực hiện!
Kiểm tra trình độ TIẾNG ANH - Khóa 61 Phòng Đào Tạo 09/08/2019 10:49:24 SA
 Thời gian kiểm tra trình độ tiếng Anh: Đợt 1: 25/8/2019 - Đợt 2: 08/9/2019
Kiểm tra trình độ TIN HỌC - Khóa 61 Phòng Đào Tạo 08/08/2019 3:52:22 CH
 Thời gian kiểm tra trình độ Tin học: Đợt 2: 03/9-04/9/2019; địa điểm Giảng đường G8 (gần cổng trường)