TinBai
Minimize
Kiểm tra trình độ TIN HỌC - Khóa 61 

Phòng Đào Tạo 8/8/2019 3:52:22 PM
Thời gian kiểm tra trình độ Tin học: Đợt 2: 03/9-04/9/2019; địa điểm Giảng đường G8 (gần cổng trường)


QUYẾT ĐỊNH Quy định tổ chức đào tạo tin học cho sinh viên của Trường Đại học Nha Trang
Số 358/QĐ-ĐHNT, ngày 02/04/2019

Thời gian kiểm tra trình độ Tin học: Đợt 1: 15/8-18/8 và Đợt 2: 03/9-04/9/2019; địa điểm Giảng đường G8 (gần cổng trường). Khi dự thi mang theo GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN.

Tải File Danh sách, ngày, giờ thi - Đợt 1
Tải File Danh sách, ngày, giờ thi - Đợt 2 (Ngày thi 03/9-04/9/2019)
Chú ý: Mã sinh viên (MSSV) đã được ghi trên GIẤY BÁO NHẬP HỌC hoặc trên BIÊN LAI THU HỌC PHÍ.

Tải File Đề thi mẫu:  Lý thuyết Tin học Cơ sở  (Trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính - 50 phút)
Thực hành Tin học Cơ sở  (Thực hành trực tiếp trên máy tính - 90 phút)


Hướng dẫn thi Tin học đầu vào K61Các tin cùng thể loại
+ KHÓA 61 (NHẬP HỌC THÁNG 7&8/2019) CHÚ Ý!
+ Kiểm tra trình độ TIẾNG ANH - Khóa 61