Tin tức sự kiện
Minimize
KHÓA 61 (NHẬP HỌC THÁNG 7&8/2019) CHÚ Ý!  

Phòng Đào Tạo 8/20/2019 4:47:18 PM
Lịch học tuần đầu tiên và các điều cần chú ý thực hiện!

1/ LỊCH: TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SV KHÓA 61

2/ LỊCH KHÁM SỨC KHỎE SINH VIÊN KHÓA 61

3/ LỊCH CHỤP HÌNH LÀM THẺ SINH VIÊN KHÓA K61

4/ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỘP THƯ ĐIỆN TỬ TÊN MIỀN NTU.EDU.VN TRÊN CÔNG CỤ GMAIL

5/ HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP WEBSITE https://sinhvien.ntu.edu.vn

6/ HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ 1/2019-2020 TRÊN WEBSITE https://sinhvien.ntu.edu.vn

7/ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC VÀ XEM THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP TRÊN WEBSITE https://sinhvien.ntu.edu.vn

8/ KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG ANH & TIN HỌC 
      
9/ KHUNG THỜI GIAN VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NH 2019-2020 

10/ 
QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Số 623/QĐ-ĐHNT, ngày 05/09/2017 (Áp dụng điểm hệ 10 từ Khóa 59 (nhập học tháng 8/2017) QUYẾT ĐỊNH V/v sửa đổi một số điều của Quy định đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 623/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang Số 931/QĐ-ĐHNT, ngày 19/8/2019
         
11/ DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP KHÓA 6

1
2/ THỜI GIAN BIỂU TỔ CHỨC ĐÀO TẠO


Các tin cùng thể loại
+ Kiểm tra trình độ TIN HỌC - Khóa 61
+ Kiểm tra trình độ TIẾNG ANH - Khóa 62
+ KHÓA 62 (NHẬP HỌC THÁNG 9&10/2020) CHÚ Ý!