TinBai
Đóng
Đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm học 2017-2018 cho sinh viên K56 và K57 

Phòng Đào Tạo 28/04/2017 1:31:12 CH
Thông báo số 261/TB-ĐHNT ngày 27/4/2017
Đơn đăng ký học cùng lúc hai chương trình và các chương trình đào tạo...Các tin cùng thể loại
+ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Từ K57 trở về trước)
+ Chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy (K58)