TinBai
Đóng
Lịch thi lại HK HÈ/2016-2017 

Phòng Đào Tạo 15/05/2017 8:41:51 SA


Lịch thi lại lần 2 Học kỳ 3 (hè) / NH 2016-2017

Lịch thi lần 2 (thi lại) HK 2/2016-2017

Lịch thi lần 1 (học kỳ hè) HK 3/2016-2017 

Lịch thi lần 1 HK 2/2016-2017

Các tin cùng thể loại
+ THỜI KHÓA BIỂU, LỊCH THI
+ Lịch thi HK 2/2017-2018
+ Khung thời gian kế hoạch đào tạo NH 2017-2018 và của Phòng Đào tạo Đại học