TinBai
Đóng
Khung thời gian kế hoạch đào tạo NH 2017-2018 và của Phòng Đào tạo Đại học 

Phòng Đào Tạo 17/05/2017 11:21:35 SA
Phân bổ thời gian đào tạo và các ngày lễ trong năm

File Khung thời gian kế hoạch đào tạo NH 2017-2018 và của Phòng Đào tạo Đại học









Các tin cùng thể loại
+ THỜI KHÓA BIỂU, LỊCH THI
+ Lịch thi HK 2/2017-2018
+ Lịch thi lại HK HÈ/2016-2017