TinBai
Đóng
Sổ tay phương pháp giảng dạy và Đánh giá 

Phòng Đào Tạo 26/09/2012 11:57:39 CH

Nội dung chi tiết

Các tin cùng thể loại
+ Sổ tay phát triển chương trình
+ Nâng cao năng lực quản lý điều hành trường Đại học Nha Trang
+ Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng
+ THÔNG TƯ Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học - trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
+ QUYẾT ĐỊNH Quy định về phát triển tài liệu học tập của Trường Đại học Nha Trang